Partners with Nunavummiut in preserving culture and nurturing literacy.

Piliriakhait uumingalu Hunakkutaayikhait: Atukkirlugu Titirainnakkut

Atukkiutilugu-titirainnakkut inuit nunalingnit nunaqaqhutik Nunavunmiunnut makpiraaqarviqanngitkumik nunalingnit. Taimaitkuvit, una Iqaluit Havagviat haffumingat NPLS amirivakhutik aturumaguffiuk piyumayainnik titiraqarvikkuurlugit aturumagungni. Atukkirumaguvit makpiraarnik ihuaqhinnariaqaqhuni titiqqatigut aquiqturumaguvit qanurittuni makpiraarnik.

Maliktakhait

Quyaginnaq aturumagumik titiraqarvikkut atuinnarialiugaluaq qaffinikli makpiraarnik piyumayainnik, kihimi maliktakhautilgit:

Turaarumagungni kayumiktukkut, hivayautikkut, qaritauyakkut titiraqarvikkuurluni.

Hunait turaartinnarialik tiliutikkut, makpiraaliurtigut atiita haffumingaluniit hunaniklikiaq piyumayainnik. Ihumaliurniruvit aturumaniruvit ahinit Nunavunmiunngittumi, apirittaartugut ahinit makpiraaqarvingnit aturumaguvit makpiraarnik.

Hamna atukkiutiniq makpiraarnik qanuq aturtaagialik hunauyaakhait aturtaartunik:

Aquiqtuahit makpiraarnik turaaqhimayut ilingnut titiraqarvikkut akiliriaqanngittutit ilaliutihimaniaqhuni nalunaitkuhirmik. Taimaa akiliqhimaittumik makpiraarnik atuinnariaqaqhutit.

Nalunaitkutautaaruvit kihiani aturnirnut titiraqarvikkut, titirartauniartutit naunaittariami titiqqaniklu turaatitauniaqtutit ilingnut. Inirniit titiqqait, inuuhuktup titiqqait, tamainnilluniit turaaqhimaniartutit qanuq ilingnit apiriyaffingnit.

Apiqquutit

Atukkiutiyumaguvit makpiraarnik titiraqarvikkut, apiriyumaguvilluniit, hivayainnarialik Sarah Sevoga Qamanittuap Havagviannit, Nunavunmi Makpiraaqarvingani:

Hivayautaa: (867) 793-3351
Kayumiktukkut: (867) 793-3360
Qaritauyakkut: ssevoga@gov.nu.ca

Titirarvigiluguluniit:

Atukkiutinirnut Titiraqarvikkut Piliriakhat
Nunavunmi Makpiraaqarvianni
Qiyuqutaa 270
Qamanittuaq, Nunavut
X0C 0A0