Partners with Nunavummiut in preserving culture and nurturing literacy.

Piliriakhait uumingalu Atuqtakhait

Nunavut Makpiraaqarviit Atuqtakhainnit piyumarpiartut ikayurumavlutik inungnut nunallaani atuquivakhutik makpiraaqarviit huliyakhainniklu akhuuqhutik aktuumayumavlutik inuuhirnut Nunavunmiunut nunaqitigiiktunut hilarjuap nunalliinut. Tunihimayugut hivunikhautainnut Nunavunmiut nunaqatigiiktunut ilitturivlutalu ikayurumavlutalu Nunavunmiut Makpiraaqarviita ikayuutigiyumavluta angiklipkaigiangani aallanngurpauhiakhainiklu. Makpiraaqarvikput tun’ngahuktittivluta tamainnut nunaqatigiiktunut ikayurumaplutalu piyumayainnit nalunaitkarumavluta ikayuutikhainnillu inmigut angikliligiangani. Tuniqhautiyugut piliriakhait huliyakhainnit ikayuriamini inuuhittiarnirnut, maniktautiliurnirnut haffumingalu pitquhiitigut inuuhittiarnirnut tammartailiquvlugit ukiuqtartup ilitquhiitigut, pitquhiillu uqauhianiklu ikayuutigivlugit inuuraariangani ilihautinirnut haffumingalu taigualliakhaiyinut.

Hapkuat maliktkhautait ilaliutihimayut ataagut ilitturiyaamini hunaniklikiaq nalunaitkautikhait piliriakhait atuqtakhainiklu: