Stories - Tuhaqnaqtuq

Tuhaqnaqtuq

 
Tuhaqnaqtuq nanminigiyauyuq Amazon.com-mit, aginiqhaq qariyauyami niuvaayit hilaqyuami. Niuvilaaqtutit tuhaqnaaqnaqtunik taiguakhanik Tuhaqnaqtuq-mit kihiani akmaiguvit maniliqijutikhaqnik atulaaqtutilu akiitumik uqauhiqnik qunigialiugaini ila uqaqatiriigutinik titiraqtinik, naituniklu unipqaanik.

http://www.audible.com