Nunalaani Hivayautit Nampangit

Nunalaani Hivayautit Nampangit

Amigaituqaqtun hamani ilihairutikhangit nunalaani ikayuutikharnik
ilingnun.  Talvani taliqpingni ilingni
nalvaaqhitaaqtutin hunavalungnik ilihairutikharnik, kavamangit naunairutingnik,
allaniklu mapirvianganik atuguminaqtunik qaritauyaliqidjutingnik.